Tag: đàn ông

Hài hước với hầm

Nhầm

Hai cậu bạn nọ nói chuyện với nhau A: Sau khi có phán quyết li dị vợ cậu thấy thế nào? B: Qúa bi đát, chiếc xe hơi mua bằng công sức của tớ tòa xử cho cô ta, còn lũ trẻ tớ đinh ninh của người khác lại xử […]