Tag: đi phượt sapa bằng xe máy

Phượt Sapa bằng xe máy

Chia sẻ cho dân phượt Sapa bằng xe máy nè

Di chuyển bằng xe máy chắc chỉ có dân đi bụi, đi phượt lựa chọn. Sau trải nghiệm đi tàu “tiết kiệm” sợ hết vía tôi chuyển qua đi xe máy về, cũng may vì thế nên biết đường chỉ lại cho bạn. Có nhiều đường để đi Sapa, tuy […]