Giá vé tàu đi sapa từ hà nội

Giá vé tàu Hà nội – Lào Cai – Sapa
Giá vé

HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SP1 không bao gồm tiền ăn.  Tàu SP1 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày đỗ ít ga trên lộ trình Hà nội – Lào Cai – Hà nội

Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý khách sẽ không thấy ga Hà nội, quý khách có thể tham khảo giá vé từ Hà nội tới các địa danh khác trong lộ trình từ Hà nội tới Lào Cai. Tàu SP1 chủ yếu có các hạng vé:  AnLT1, AnLT2 (xin mời xem bảng ký hiệu bên dưới).  Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Giá vé tàu Hà nội – Lào Cai – Sapa
Giá vé

HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SP2 không bao gồm tiền ăn. Tàu SP2 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày đỗ ít ga trên lộ trình Hà nội – Lào Cai – Hà nội

Lưu ý: Tàu chạy từ ga Lào Cai nên quý khách sẽ không thấy ga Lào Cai, quý khách có thể tham khảo giá vé từ Lào Cai tới các địa danh khác trong lộ trình từ Lào Cai tới Hà nội. Tàu SP2 chủ yếu có các hạng vé: AnLT1, AnLT2 (xin mời xem bảng ký hiệu bên dưới). Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Giá vé

HÀNH KHÁCH CHÚ Ý: Giá vé tàu SP1 không bao gồm tiền ăn.   Tàu SP1 là tàu chạy nhanh nhất, chạy hàng ngày đỗ ít ga trên lộ trình Hà nội – Lào Cai – Hà nội

Lưu ý: Tàu chạy từ ga Hà nội nên quý khách sẽ không thấy ga Hà nội, quý khách có thể tham khảo giá vé từ Hà nộitới các địa danh khác trong lộ trình từ Hà nội tới Lào Cai. Tàu SP1 chủ yếu có các hạng vé:  AnLT1, AnLT2 (xin mời xem bảng ký hiệu bên dưới).  Các hạng vé khách chủ yếu bổ sung vào dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.